OM OSS

Vi är ett gäng på drygt 11medlemmar som har tillgång till

Lugnet Airports Flygfält genom ett avtal med Alliansen för Lugnet Airport.

 

Klubbmedlemmarna får flyga:

Måndag-Söndag Flygtid mellan gryning & skymning....

 

 

Klubbens kontaktpersoner.

Ansvarig: Hans Geijstedt hans.geijstedt@bredband.net

Webansvarig:Kent Karlsson kenta_karlsson70@telia.com

Kassör: Mats Andersson mats.017310338@telia.com

Fältregler Lugnet Airport

 

1. Lugnet Airport värnar om klubbens modellflygfält, trivsel, säkerhet, och dess grannar.

Säkerheten på fältet enligt fältreglerna nedan får aldrig åsidosättas.

Alla som flyger på Lugnet skall ha en gällande ansvarsförsäkring!

 

2. Det är tillåtet att åka ner till fältet för att lasta ur och i din utrustning men parkering är

endast tillåten vid ladan! Alltså inga bilar eller andra fordon vid fältet eller vid skogskanten!

 

3. Rätt att flyga har:

Klubbmedlem som betalat års/medlemsavgift och har godkänt fältreglerna!

Tillfällig gästflygare som godkänt fältreglerna och har fått tillåtelse av medlem!

( Frekvent gästflygare skall lösa medlemskap i Lugnet Airport MFK! )

 

4. Slå inte på sändaren förrän du hämtat rätt frekvensklämma.

Se till att sändaren alltid är avstängd när du inte har frekvensklämma.

 

5. Ditt plan skall vara försett med effektiv ljuddämpare, max 85db/10m.

 

6. Vid körning av motor i depå ansvarar pilot för att ingen befinner sig framför eller vid

sidan av flygmaskinen. Uppvarvning av motor bör ej ske i depån.

 

7. Visa hänsyn när du taxar flygplanet från och mot depåområdet.

 

8. Starta eller flyg aldrig i riktning mot eller över depå, publik eller andra piloter.

 

9. Piloter uppmanas alltid till säker och behärskad flygning på Lugnet Airport modellflygfält!

Premiärflygning av nya modeller bör ej ske då parallell verksamhet förekommer.

 

10. Lugnet Airports gräsfält är extremt lättantändligt. Vid flygning med förbränningsmotor-

drivna modeller ansvarar alltid piloten för att eldsläckare finns tillgänglig.

 

11. Flygning med turbinmotordrivna modeller är inte tillåten!

 

12. Vid flygning skall piloterna stå i pilotrutan, så att alla kan kommunicera med varandra

under flygning. Endast de som flyger får vistas i pilotrutan.

Undantag från denna regel får endast ske efter tillfällig överenskommelse med övriga

piloter, exempelvis om man har en Co-pilot.

 

13. Meddela alltid övriga piloter i pilotrutan när du tänker starta och landa med orden:

”Jag startar” – ”Jag landar” – ”Nödlandning”

 

14. Pilot eller annan person som visar nonchalans mot dessa regler eller andra anvisningar

på fältet kan av Lugnet Airport omedelbart nekas användning/åtkomst av fältet.

 

15. OBS! Att du använder fältet på egen risk och eget ansvar.

Att det är varje pilots ansvar att använda utrustning som är säker och godkänd i Sverige!

Att Lugnet Airport inte påtar sig något ansvar för skador som du kan råka ut för själv

eller som du kan vålla andra!

 

16. Till sist, trivs & ha kul! Och innan du åker hem, städa upp efter dig!